Pera 2. Uluslararası Korolar Festivali:


2. Uluslararası Pera Korolar Festivali’ne başvuruda bulunmak için, ilgili etkinliklerle ilgili aşağıdaki şartname ve başvuru formlarını bilgisayarınıza indirmeniz, doğru bir şekilde okuyup, doldurup, şartnamelerde belirtilen diğer belgelerle birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ne elden veya posta aracılığıyla ulaştırmanız gerekmektedir.


Pera 2nd International Choir Festival:


In order to be able to apply for the 2nd International Pera Choral Festival, you need to download the following specifications and application forms related to the related activities, read it correctly, fill them and send it to Pera Fine Arts High School together with other mentioned documents in the specifications deliver them by hand or by post.

Önemli Uyarılar!


1 - Festival 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
2 - Son başvuru 25 Şubat 2018’dir.
3 - Katılımcı Sıralaması 15 Mart 2018’de www.perafestival.org sitesinde yayınlanacaktır.
4 - Festivalde her türden müzik yapan koro sahne alabilir.
5 - Seslendirilecek eserlerin süreleri gönderilen belgelerde net olarak belirtilmelidir. Toplam süre 20 dakikayı aşmamalıdır.
6 - Eksik belgeli başvuru işleme alınmayacaktır.
7 - Sadece postadaki gecikmeler kabul edilecektir.

Important Alerts!


1 - The festival will be held between 26-29 April 2018.
2 - Deadline is February 25, 2018.
3 - Participant Ranking will be published on March 15, 2018 at www.perafestival.org
4 - The choir who play all kinds of music in the festival can get on the stage.
5 - The duration of the works to be voiced must be clearly indicated in the submitted documents. The total time should not exceed 20 minutes.
6 - Application with missing certificate will not be processed.
7 - Only late delays will be accepted.


BAŞVURU FORMLARI


Başvuru FormuWord Dosyası indir
Korolar Festivali Şartnamesi ve Başvuru Formu
2.choir festival application form.