Pera 7. Uluslararası Müzik Festivali:


Uluslararası Pera Müzik Festivali, insanların paylaştığı kültür mirasını geliştirmek, kültürel alanda değerlerin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve uluslararası müzik kültürü hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bir festivaldir.7. Uluslararası Pera Müzik Festivali ile:


  • Geleceğin çağdaş sanatçı adaylarını bir araya getirmeyi,
  • Katılımcıların birbirleriyle etkileşimde bulunabilmeleri ve sanatsal tecrübelerini paylaşabilmelerini,
  • Gençlerin müziğin evrenselliği aracılığıyla kardeşlik, dostluk, sanat sevgisi gibi olumlu duygu ve davranışları kazanmalarını,
  • Gençlerin klasik müziğe ilgi ve sevgilerini artırabilmeyi,
  • Gençlere farklı enstrümanları ve tekniklerini tanıma fırsatı sağlamayı,
  • Gençlere gelecekte benzer ulusal ve uluslar arası müzik etkinliklerinde başarılı olmalarını sağlayacak tecrübeler kazandırmayı amaç edinmektedir.


  • 7. Pera Uluslararası Müzik Festivali’ne başvurmak için başvuru bölümünü inceleyebilirsiniz.