Pera 4. Uluslararası Korolar Festivali:


Bu Festivali ile:

 • Ülkemizde gelişmekte olan çoksesli koro müziği çalışmalarını hızlandırmak ve seviyesini yükseltmek,
 • Her yaş grubundan ve meslekten insanın koro müziği ile ortak paydada buluşabilmesine olanak sağlamak,
 • Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koro festival ve yarışmalarının çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Koro müziği yapan kurumları, okulları ve özel oluşumları bir araya getirerek sosyal, kültürel ve mesleki bütünleşmeye ve bilgi alışverişine ortam hazırlamak,
 • Koro müziğini halkla kaynaştırmak. Halkın da bu müziğe dahil olduğunu hissetmesini sağlamak,
 • Dünyada ortak dil olarak benimsenen “müziğin” uluslararası platformda da etkileşimine destek olmak. Farklı ülkelerden koroları ülkemizde ağırlamak,
 • Ulusal bestecilerimizin eserlerini korolarımız aracılığı ile evrensel çoksesli koro müziği repertuarına kazandırmak,
 • Pek çok eğitimciyle çalıştaylar, atölyeler yaparak öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak,
 • Her türden müzik yapan korolar katılabilir (çoksesli, çocuk, kadın, etnik, halk müziği, sanat müziği, yetişkin, karma),
 • Her yıl belirlenen bir tema üzerinde, belirlenen tema içerikli eser seslendirilmesi amaçlanmaktadır.  4. Pera Uluslararası Korolar Festivali'ne başvurmak için başvuru bölümünü inceleyebilirsiniz. • AYRINTILI BİLGİ İÇİN; kubrasenyaylar@perafestival.org
 • BAŞVURU İÇİN; infokoro@perafestival.org


 • Pera 4th International Choir Festival:


  With this festival:

 • To accelerate and raise the levels of polyphonic choral music in our country,
 • To allow people of all ages and professions to meet on common ground with chorus music,
 • As in the whole world, in our country to ensure the multiplication and expansion of choir festivals and competitions,
 • To prepare the environment for social, cultural and professional integration and exchange of information by bringing together institutions, schools and private organizations that make choral music,
 • Chorus music to fuse with the public. To make people feel that they are involved in this music,
 • Supporting the interaction of "music" adopted as a common language in the world on the international platform. We welcome chorus from different countries in our country,
 • To bring the works of our national composers to our universal polyphonic chorus music repertoire through our choir,
 • Workshops with many trainers, contributing to the development of students by doing workshops,
 • All kinds of choruses can participate (polyphonic, child, woman, ethnic, folk music, art music, adult, mixed)
 • It is aimed to record the determined theme-based works on a theme determined every year.
 • You can review the application section to apply for the 3nd International Chorus Festival. Choir Festiva
 • FOR MORE INFORMATION; kubrasenyaylar@perafestival.org
 • FOR APPLICATION; infokoro@perafestival.org


 • You can review the application section to apply for the 4th International Chorus Festival.