Başvuru Koşulları:


1 - Yarışmaya son başvuru tarihi 2019’dır.
2 - Konu: Pera “Tasarımsal Şeyler Yarışması” " ŞAPKA ".
3 - Yarışmacılar tasarımları yapacakları malzeme seçiminde serbesttirler tasarım için malzemelerden birini/birkaçını seçebilirler.
4 - Tasarımcılar eserlerini 2 adet vesikalık fotoğraflarını ve başvuru formu ile birlikte en geç 2019 tarihine kadar elden ya da posta yoluyla ilan edilen iletişim adresine teslim edilecektir.

BAŞVURU FORMLARI